Merhaba

KURÇELİK MAKİNA

Kurçelik

Hakkımızda

1993 yılında Bursa’da aile ortaklığı olarak kurulan şirketimiz, büyüme ve gelişmenin doğal bir sonucu olarak 2003 yılında uluslararası standartlarda, yerli makina üretimi hayali doğrultusunda, yeni üretim anlayışı ve kalite vizyonu ile faaliyetlerine KURÇELİK MAKİNA A.Ş. olarak devam etmektedir.

Makina üretimi ve hizmeti sağladığımız birincil ana sektör Ağaç Endüstrisidir. Şirketimiz 2003 yılından bu yana Sunta, MDF ve OSB tesisleri için Avrupa, Asya ve Ortadoğu’nun değişik ülkelerine gerçekleştirdiği ihracatlar ile uluslararası, yurtiçi yatırımlardaki hizmetleri ile de ulusal birçok başarılı projeye imza atmıştır. Uzun yıllara dayanan tecrübelerimizin avantajı ile tesislerin ihtiyacı olan Taşıma, Depolama, Besleme, Parçalama, Ayırma ve Boşaltma Sistemleri, Pnömatik Hatlar ve Diğer sistemlerin tedarikini sağlamaktayız. Bununla beraber Demir-Çelik, Otomotiv, Madencilik sektörlerine de makina ve teçhizat üretimi yapmaktayız. Ayrıca özel taleplere göre proje bazlı üretimimiz mevcuttur.

Değerlerimizi koruyarak çıktığımız bu yolda güvenilir, gelişime açık iş anlayışımız ile üretim yelpazemizi artırmak, devamlı olarak kalitemizi yükseltmek, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam anlamıyla karşılamak, kalite yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulamak, sektörümüzde amaçladığımız büyümeyi sağlayarak ulusal ve uluslararası piyasalarda marka haline gelebilmek kalite politikamızı oluşturmaktadır.

Kalite politikamızdaki kararlılığımızla, güvenilirliği bırakmadan çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

 Sloganımız: ‘’ En iyisi için, daha fazla çalışıyoruz.’’

 

Yüksek kalite ve daha az maliyet ile en mükemmel yerli üretim.

KURUMSAL

MİSYON * VİZYON * DEĞERLERİMİZ

MİSYON

“ Teknolojinin sürekli büyüyen ve gelişen büyüleyici imkânlarından

faydalanıp, hükmede bildiğimiz kadarı ile sınırlarımızı zorlayarak

daha az maliyet ile olabilecek en mükemmel makina ve tesisleri

üretmek.’’

VİZYON

‘’Başta hizmet verdiğimiz sektörlerin ihtiyacı olan konveyör çeşitleri

ve diğer ekipman grupları alanında uzmanlaşmış, güvenilir, müşteri

odaklı, yenilikçi ve geliştirilmiş mühendislik çözümlerimiz ile yüksek

kalite standartlarında yerli makina ve teçhizat üreten ve satış

sonrası her türlü teknik destek hizmeti veren ulusal ve uluslararası

bir marka haline gelmek.’’

DEĞERLERİMİZ
 • Dürüstlük ve Adil Olmak,
 • Müşteri ve çözüm odaklı yaklaşım,
 • Mükemmelcilik,
 • Uyum ve Esneklik,
 • Değişim ve sürekli gelişim,
 • Etkili iletişim,
 • İşbirliği ve Takım Ruhu,
 • Sorumluluk sahibi olmak,
 • Topluma katkı,
 • Minettarlık,
 • Çalışanlarımıza, çevremize ve topluma saygılı olmak.
 • Nezaket ve Alçakgönüllülük.

Kalite Politikamız

Kurçelik Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Sektörün lider üreticileri arasında yer alan Kurçelik Makina; Kalitenin ve hizmetin ayrılmaz bir bütün olduğu anlayışla hareket ederek mevcut durumunu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileşmeyi temel felsefe edinmiştir. Topluma ve ülke ekonomisine olan sorumluluklarının bilinci ile gelişimde ve büyümede sürekliliği sağlamak için aşağıdaki hususları KURÇELİK KALİTE POLİTİKASI olarak belirlemiştir.


 

 • Müşteri ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılamak,
 • Müşteri memnuniyetini Kalite Politikasının merkezine oturtmak,
 • Müşterilerin beklenti ve önerilerine açık, müşterilerden gelen talepleri doğru, güvenilir, güler yüzlü ve zamanında karşılamak,
 • Her zaman güvenilir firma olmak,
 • Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip, her noktada sürekli iyileşmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,
 • Sürdürülebilir gelişmeler sağlayarak kalifikasyon seviyesini artırmak,
 • Müşteri memnuniyetini arttırmak,
 • Çalışan memnuniyetini arttırmak,
 • Tedarikçi memnuniyetini arttırmak,
 • ISO 9001 Kalite Standartlarının işleyiş içerisinde entegresi ile devamlı aktif kullanılması,
 • EFQM mükemmellik modelini uygulamak,
 • Yeni proseslerde ve AR-GE çalışmalarında çevreye duyarlılık anlayışını ön planda tutmak.

Tüm çalışanlarımızın bu ilkeler doğrultusunda eksiksiz bir özgüven ile çalışacaklarına olan inancım sonsuzdur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ETEM KURUMAHMUT

 

SERTİFİKALARIMIZ

 • KURÇELİK –  ISO  9001
 • KURÇELİK  – ISO 10002
 • KURÇELİK –  ISO 3834
 • KURÇELİK  – ISO EN 1090
 • KURÇELİK -   ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • EN ISO 12100 CE 
 • Üretimi yapılan bazı ekipmanlar için CE Kalite Belgesi AT Uygunluk Beyanları ile birlikte
 • YERLİ MALI BELGELERİ

 

 • KURÇELİK –  ISO  9001
 • KURÇELİK  – ISO 10002
 • KURÇELİK –  ISO 3834
 • KURÇELİK  – ISO EN 1090
 • KURÇELİK -   ISO 45001 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
 • EN ISO 12100 CE 
 • CE Certifications with EC Declaration of Conformity for  Some Of Manufactured Equipments
 • DOMESTIC GOODS DOCUMENTS
En iyi kalite için daha çok çalışıyoruz.
CE ve ISO Belgeleri

sosyal sorumluluk

SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK TİCARET POLİTİKAMIZ

 

Üretimin ve yönetimin her aşamasında “Önce İnsan” prensibi ile hareket eden Şirketimiz;

Çevre Bilinci: İlgili tüm kanun ve yasal düzenlemeler ile belirlenen standartlara uymayı, çevre ile ilgili mümkün olan her alanda sürekli ölçülebilir geliştirmeler yapmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı, bunun için üretim süreçlerinde gerekli iyileştirmeleri sürekli yapmayı, mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir kaynaklar kullanmayı, yenilenebilir enerji kullanımını artırmak üzere çalışmalar yapmayı, tüm faaliyetlerimizin çevre boyutlarını belirlemeyi ve çevresel etkileri mümkün olan en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmayı, çevrenin korunması ile ilgili tüm personele gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamayı,

Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere bağlı kalarak müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarıyla beraber yerel ve uluslararası sosyal sorumluluk konusundaki oluşumların kurallarını takip etmeyi,

 

Saygı ve Ahlak: Müşterilerimize, tedarikçilerimize, bütün çalışanlarımıza ve iletişim halinde olacağımız bütün kişi ve kuruluşlara genel saygı ve ahlak kuralları çerçevesinde yaklaşmayı, bütün çalışanlarımızın da bu çerçevede hareket etmesini sağlamayı,

 

Müşteri Yönetimi: Bütün müşterilerimizin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla; müşterilerimizin sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, sonuçları aksiyon planları ile takip etmeyi, sosyal uygunluk faaliyetlerini yönetim sistemleri ile kontrol etmeyi,

 

Tedarikçi Yönetimi: Bütün tedarikçilerin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla; tedarikçi firmalarının sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, sonuçları aksiyon planları ile takip etmeyi, sosyal uygunluk faaliyetlerini yönetim sistemleri ile kontrol etmeyi,

 

İş Sağlığı ve Güvenliği: Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi, tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara Eko Tekstil’in standartlarını ve kurallarını da dikkate alarak uymayı, tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi, kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı,

 

Eğitim: Çalışanların eğitim düzeyi şirketin genel seviyesini belirler. Bu mantıkla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı,

 

Ayrımcılık: Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma,  tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını,

 

Çocuk İşçilik: Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 16 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,

Rüşvet ve Yolsuzluk: Her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşında olmayı, sebebi her ne olursa olsun rüşvet alınmasının ve verilmesinin kesinlikle kabul edilmeyeceğini, rüşvet ve yolsuzluk aracılığıyla şirketimizle iş yapma teklifinde bulunan 3.taraflarla iş ilişkilerimiz kesinlikle devam edilmeyeceğini, şirketimiz dahilinde veya 3.taraflar nezdinde rüşvet ve yolsuzlukların tespit edilmesi halinde gerekli disiplin uygulamalarının derhal uygulamaya sokulacağını ve yasal işlemlerin derhal başlatılacağını,

 

Disiplin: Yürürlükteki kanunlar, yasal düzenlemeler ve iç yönetmeliklerimize çerçevesinde disiplin uygulanmalarında bulunmayı,

 

Çalışanların Bilinçlendirilmesi: Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını,

 

İşe Alım: Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunu,

 

Sendikalar: İşçilerin sendikalara üye olma ve toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermeyi,

 

Çalışma Saatleri: Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı,

 

Ücretler ve Ödemeler: Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini,

 

İletişim: Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulamaları yürütmeyi, 

 

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi: Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı,

 

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını,

 taahhüt eder.

“Önce İnsan”

KURÇELİK KATALOG

 • All
 • katalog

Sayfa 1

katalog

Sayfa 2

katalog

Sayfa 3

katalog

Sayfa 4

katalog

Sayfa 5

katalog

Sayfa 6

katalog

Sayfa 7

katalog

Sayfa 8

katalog

Sayfa 9

katalog

Sayfa 10

katalog

Sayfa 11

katalog

Sayfa 12

katalog

Sayfa 13

katalog

Sayfa 14

katalog

Sayfa 15

katalog

Sayfa 16

katalog

Sayfa 17

katalog

Sayfa 18

katalog

Sayfa 19

katalog

Sayfa 20

katalog

Sayfa 21

katalog

KURÇELİK - İLETİŞİM

İletişim....

TELEFON

+90 (224) 482 24 74 – 75 Fax:+90(224)4822476

KURÇELİK MACHINE CONSTRUCTION

TRADE INC. Yaylacık Mah. 43. Sok. No:18/2 Nilüfer / Bursa / Türkiye

Lütfen isminizi yazın
Lütfen ePosta adresinizi yazın ePostanız geçerli değil
Lütfen mesajınızı yazın